10991
  ۱۳۸۹/۱۱/۲۵
فراخوان جشنواره هنری ایران 1404
محورهاي جشنواره...
   


محورهاي جشنواره:

1-  تبيين و تفسير اهداف ذكرشده در سند چشم‌انداز در قالب آثار مختلف هنري
2-  تعميق و ايجاد خودباوري در هرچه بهتر و با كيفيت تحقق سند چشم ‌انداز
3- ايجاد انگيزه و افزايش انرژي و روح همكاري و همياري در تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله 
4- ايجاد زمينه مناسب همدلي ميان اقشار مختلف كشور به جهت دميدن انرژي و نشاط در جامعه

جهت مشاهده و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت جشنواره مراجعه نمایید.

سایت جشنواره هنری ایران 1404: http://www.iranart1404.ir

©2018 HozehHonari. All Rights Reserved