25343
  ۱۳۸۷/۱۲/۳
قبض‌ها
روح اله تمسکنی - گرگان
   

برق
آب
گاز
تلفن
آبومان

خوشحالیم؛
در هجوم این همه دریافت قبض
هنوز
قبض روح صادر نشده!؟

حوزه هنری استان گلستان

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved