25344
  ۱۳۸۷/۱۲/۴
تصادفی
روح اله تمسکنی - گرگان
   

در انسجام سرعت،
ماشین‌ها
سبقت می‌گیرند؛
حتی از خطوط سفید صاف
و هیچ کس نمی‌بیند
مرگ هم تصادفیست...

حوزه هنری استان گلستان

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved